Maak folder writeable in php.

#voeg de eigenaar toe aan de juiste groep
sudo usermod -a -G www-data USERNAME
#voor nieuwe folders:
sudo chgrp -R www-data /pad/dat/schrijfbaar/moet/zijn
sudo chmod -R g+w /pad/dat/schrijfbaar/moet/zijn

www-data is het standaard gebruikers account van de webserver in Ubuntu.
Dit kan een ander account zijn in andere linux versies.

Let op: werkt niet over NFS!

Installeer imagick in Ubuntu.

Het probleem:

Het commando apt-get install imagemagick werkt niet goed in Ubuntu als module voor Apache2.
In de logfiles van Apache2 zie je de foutmelding: PHP Fatal error: Class 'Imagick' not found

De oplossing:

Om de imagick grafische tools met Apache2 in Ubuntu 10.04 (en hoger) te installeren doe je het volgende:

sudo apt-get install libmagickwand-dev libmagickcore-dev
sudo aptitude install make php5-dev php-pear
sudo aptitude remove php5-imagick
sudo aptitude install libmagick9-dev
sudo pecl install imagick
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Voeg net voor dat je Apache2 opnieuw start ook nog de volgende regel toe aan /etc/php5/apache2/php.ini:

extension=imagick.so

De link:

Bedankt Kevin van Zonneveld.

Vergroot de wordpress upload limiet.

Bij het installeren en testen van een WordPress site liep Cellie weer tegen de upload limiet van 2MB aan.

Het probleem

PHP heeft een standaard limiet van 2MB voor uploads. Omdat WordPress helemaal in PHP geprogrammeerd is, geld deze limiet automatisch ook voor WordPress.
We vinden de configuratie van PHP in /etc/php5/apache2/php.ini (Ubuntu met Apache2)

De oplossing

Pas de volgende opties aan zoals hieronder in /etc/php5/apache2/php.ini om de upload limiet op 20MB in te stellen.

post_max_size = 20M
memory_limit = 20M
upload_max_filesize = 20M

En nu alleen nog Apache2 opnieuw starten en Bill is your aunty.

/etc/init.d/apache2 restart