WordPress installeren

Het probleem:

Het geheugen van cellie is niet zo best. Na tig keer installeren nog steeds niet onthouden.

De oplossing:

Stappenplan wordpress installeren in ubuntu met apache2:

  1. Pak wordpress uit op de gewenste plek op de server.
  2. Maak een mysql database aan. Onthoud de naam van de database.
  3. Maak een mysql user met password aan. Naam en password onthouden.
  4. Geef de zojuist aangemaakte mysql user ALLE rechten om de database te gebruiken.
  5. Geef de computer (meestal localhost) rechten om de database te gebruiken.
  6. Ga met de browser naar de net aangemaakte folder op de webserver en gebruik de naam van de database, de naam en password van de user en de naam van de server (localhost) om wordpress te installeren.
Cellie gebruikt voor stap 2 tot en met 5 webmin.

Captcha op wasietsmet.nl

Gezien de grote hoeveelheid spam commentaar -waar Cellie telkens weer de delete toets voor moet bedienen- is er op wasietsmet.nl nu alleen nog commentaar te leveren door te bewijzen dat je een mens en geen spambot bent. Geef antwoord op de simpele vraag en plaats je commentaar.

Cellie is cijferblind maar ondanks dat de captcha’s rekenkundig van aard zijn, had hij geen enkele moeite om te bewijzen dat hij van vlees en bloed is.

Alles heeft een keerzijde. De spam berichten die naar ranzige porno sites linken zal Cellie wel missen.

Vergroot de wordpress upload limiet.

Bij het installeren en testen van een WordPress site liep Cellie weer tegen de upload limiet van 2MB aan.

Het probleem

PHP heeft een standaard limiet van 2MB voor uploads. Omdat WordPress helemaal in PHP geprogrammeerd is, geld deze limiet automatisch ook voor WordPress.
We vinden de configuratie van PHP in /etc/php5/apache2/php.ini (Ubuntu met Apache2)

De oplossing

Pas de volgende opties aan zoals hieronder in /etc/php5/apache2/php.ini om de upload limiet op 20MB in te stellen.

post_max_size = 20M
memory_limit = 20M
upload_max_filesize = 20M

En nu alleen nog Apache2 opnieuw starten en Bill is your aunty.

/etc/init.d/apache2 restart

WordPress installatie database error

Als de lokale MySql server bij de installatie van WordPress blijft reageren met Error establishing a database connection en je weet zeker dat de database server online is en de inlog gegevens heb je al vijf keer gecontroleerd, dan kan het zijn dat de naam van de database host moet worden veranderd van localhost naar 127.0.0.1.

Het gaat om deze foutmelding bij de installatie:

Kom je die tegen en draait de MySql server wel op localhost dan kun je een venster terug gaan en

veranderen in:

Goede kans dat je nu wel kunt installeren.
Dat halve uur op zoek naar wtf er aan de hand was, dat ben je kwijt.

YARPP titel aanpassen.

De titel van de YARPP widget kun je aanpassen in wp-content/plugins/yet-another-related-post-plugin/includes.php

Verander

echo $before_title . __('Related Posts','yarpp') . $after_title;

in

echo $before_title . __('Zie ook:','yarpp') . $after_title;