Captcha op wasietsmet.nl

Gezien de grote hoeveelheid spam commentaar -waar Cellie telkens weer de delete toets voor moet bedienen- is er op wasietsmet.nl nu alleen nog commentaar te leveren door te bewijzen dat je een mens en geen spambot bent. Geef antwoord op de simpele vraag en plaats je commentaar.

Cellie is cijferblind maar ondanks dat de captcha’s rekenkundig van aard zijn, had hij geen enkele moeite om te bewijzen dat hij van vlees en bloed is.

Alles heeft een keerzijde. De spam berichten die naar ranzige porno sites linken zal Cellie wel missen.

Vergroot de wordpress upload limiet.

Bij het installeren en testen van een WordPress site liep Cellie weer tegen de upload limiet van 2MB aan.

Het probleem

PHP heeft een standaard limiet van 2MB voor uploads. Omdat WordPress helemaal in PHP geprogrammeerd is, geld deze limiet automatisch ook voor WordPress.
We vinden de configuratie van PHP in /etc/php5/apache2/php.ini (Ubuntu met Apache2)

De oplossing

Pas de volgende opties aan zoals hieronder in /etc/php5/apache2/php.ini om de upload limiet op 20MB in te stellen.

post_max_size = 20M
memory_limit = 20M
upload_max_filesize = 20M

En nu alleen nog Apache2 opnieuw starten en Bill is your aunty.

/etc/init.d/apache2 restart

WordPress installatie database error

Als de lokale MySql server bij de installatie van WordPress blijft reageren met Error establishing a database connection en je weet zeker dat de database server online is en de inlog gegevens heb je al vijf keer gecontroleerd, dan kan het zijn dat de naam van de database host moet worden veranderd van localhost naar 127.0.0.1.

Het gaat om deze foutmelding bij de installatie:

Kom je die tegen en draait de MySql server wel op localhost dan kun je een venster terug gaan en

veranderen in:

Goede kans dat je nu wel kunt installeren.
Dat halve uur op zoek naar wtf er aan de hand was, dat ben je kwijt.

YARPP titel aanpassen.

De titel van de YARPP widget kun je aanpassen in wp-content/plugins/yet-another-related-post-plugin/includes.php

Verander

echo $before_title . __('Related Posts','yarpp') . $after_title;

in

echo $before_title . __('Zie ook:','yarpp') . $after_title;

Apostrophes in WordPress

Om het verschijnen van #&39; in content die van het internet komt te vermijden de volgende regels in functions.php uncommenten:

// disable wp texturize, remove hashes to enable
#remove_filter('the_content', 'wptexturize');
#remove_filter('the_excerpt', 'wptexturize');
#remove_filter('comment_text', 'wptexturize');
#remove_filter('the_title', 'wptexturize');

Nu nog een filter voor ‘ en ’

verwijder atahualpa footer

Atahualpa is een wordpress theme met ontzettend veel mogelijkheden. Bijna alles is in dit theme instelbaar. Maar de standaard footer kun je niet via de interface van het theme bewerken. Deze site gebruikt het atahualpa theme. Hier zie je die footer nadat ik de belangrijkste elementen van de site had gemaakt:

Wat een lelijke footer! De bovenste regel ervan is via de theme setup pagina in te stellen, maar de link naar de atahualpa homepage en het atahualpa forum zijn op het eerste gezicht niet te veranderen.
Het kan wel, maar niet via de interface. In versie 3.4.4 gaat het als volgt:

Als eerste gaan we het bestand opzoeken waarin de footer tekst staat. De footer bevat het woord “powered”, dat waarschijnlijk niet zo veel voorkomt in de rest van de site. Als de site zich in de directory /var/www/wordpress bevind, zoeken we naar dat woord met het volgende commando:

grep -r "powered" /var/www/wordpress

Wat onder andere het volgende oplevert:

/var/www/wordpress/wp-content/themes/atahualpa/functions.php:$footer_content .= '<br />Powered by <a href="http://wordpress.org/">WordPress</a> &amp; the <a href="http://wordpress.bytesforall.com/" title="Customizable WordPress themes">Atahualpa Theme</a> by <a href="http://www.bytesforall.com/" title="BFA Webdesign">BytesForAll</a>. Discuss on our <a href="http://forum.bytesforall.com/" title="Atahualpa &amp; WordPress">WP Forum</a>';

Dat lijkt wel erg op de grote atahualpa footer, dus laten we het maar eens proberen door dat aan te passen. De functie footer_output levert de inhoud van de footer als string, en is niet veel meer dan een toewijzing in php.

We passen het aan door de toewijzing op een lege string te zetten, zodat we hem volledig aan kunnen passen via de setup pagina. Dat doen we door de functie footer_output als volgt aan te passen:

function footer_output($footer_content) {
$footer_content .= '';
return $footer_content;
}

Het aangepaste bestand uploaden naar de webserver en een keer F5 drukken op de website… en jawel, de footer is aangepast. Nu is de footer helemaal configureerbaar via de setup pagina.