Log files filter v2.0

Het probleem:

De webserver bij cellie thuis begint een beetje cloud kenmerken te krijgen en de apache2 log files worden behoorlijk lang. Er zijn een paar machines die het leeuwendeel van de verbindingen maakt en waarmee de logfiles vol staan. Dat zijn de ipadressen van thuis router/modems die geautoriseerd zijn om bijvoorbeeld muziek te streamen vanuit de collectie thuis.

Continue reading

Log files filter

Om het verkeer van Cellie uit de logfiles van Apache2 te vissen gebruikt Cellie deze grep opdracht:

grep -v "xx.161.xx.21" /var/log/apache2/*error* > /media/storage/extern.txt

De -v optie is de negatie van de zoek opdracht, oftewel de regels waarin xx.161.xx.21 NIET voorkomt worden naar het bestand /media/storage/extern.txt geschreven.

Apostrophes in WordPress

Om het verschijnen van #&39; in content die van het internet komt te vermijden de volgende regels in functions.php uncommenten:

// disable wp texturize, remove hashes to enable
#remove_filter('the_content', 'wptexturize');
#remove_filter('the_excerpt', 'wptexturize');
#remove_filter('comment_text', 'wptexturize');
#remove_filter('the_title', 'wptexturize');

Nu nog een filter voor ‘ en ’