WordPress installeren

Het probleem:

Het geheugen van cellie is niet zo best. Na tig keer installeren nog steeds niet onthouden.

De oplossing:

Stappenplan wordpress installeren in ubuntu met apache2:

  1. Pak wordpress uit op de gewenste plek op de server.
  2. Maak een mysql database aan. Onthoud de naam van de database.
  3. Maak een mysql user met password aan. Naam en password onthouden.
  4. Geef de zojuist aangemaakte mysql user ALLE rechten om de database te gebruiken.
  5. Geef de computer (meestal localhost) rechten om de database te gebruiken.
  6. Ga met de browser naar de net aangemaakte folder op de webserver en gebruik de naam van de database, de naam en password van de user en de naam van de server (localhost) om wordpress te installeren.
Cellie gebruikt voor stap 2 tot en met 5 webmin.