Wachtwoord op een website zonder .htaccess

We hebben het in dit voorbeeld over een Virtual Host cellie.homeip.net met als root van de site /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/ op een Ubuntu Apache2 webserver.

Om bijvoorbeeld de directory /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/geheim met een wachtwoord te beveiligen, kopieer je het volgende naar /etc/apache2/sites-enabled/cellie.homeip.net

...
<Directory /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/geheim>
AuthUserFile /home/cellie/.htpasswd
AuthType Basic
AuthName "Alleen toegang voor de baas."
Require valid-user
...
</Directory>
...

Maak het bijbehorende .htpasswd bestand in /home/cellie aan met:

htpasswd /home/cellie/.htpasswd cellie

Je moet nu twee keer het nieuwe wachtwoord  van de gebruiker invoeren, daarna word de gebruiker toegevoegd. Als het bestand nog niet bestaat zal htpasswd dat melden, gebruik dan de -c (create) optie:

htpasswd -c /home/cellie/.htpasswd gebruiker

Vergeet niet Apache2 opnieuw te starten.