YARPP titel aanpassen.

De titel van de YARPP widget kun je aanpassen in wp-content/plugins/yet-another-related-post-plugin/includes.php

Verander

echo $before_title . __('Related Posts','yarpp') . $after_title;

in

echo $before_title . __('Zie ook:','yarpp') . $after_title;