Maak folder writeable in php.

#voeg de eigenaar toe aan de juiste groep
sudo usermod -a -G www-data USERNAME
#voor nieuwe folders:
sudo chgrp -R www-data /pad/dat/schrijfbaar/moet/zijn
sudo chmod -R g+w /pad/dat/schrijfbaar/moet/zijn

www-data is het standaard gebruikers account van de webserver in Ubuntu.
Dit kan een ander account zijn in andere linux versies.

Let op: werkt niet over NFS!