Fix (delete) secondary dhcp address when setting static ip address.

After setting a static ip address in a debian based os, there is often a secondary ip address visible with ip addr show.
This is caused by the dhcpcd service which keeps running after setting a static ip.
Stopping this service will remove the secondary ip address after a reboot or network restart.

update-rc.d dhcpcd disable
service dhcpcd stop
#and optionally the next line or a reboot
ip addr del %YOURS-SECOND-IP% dev ethX

Replace %YOURS-SECOND-IP% with the unwanted secondary ip address.
And replace ethx with the interface name.
Restart the network.
Or just reboot and the secondary ip will be gone.

Works on a Volumio based Raspberry Pi and Ubuntu Server 18.04.2 LTS.

Set static IP with /etc/network/interfaces

Edit /etc/network/interfaces als volgt:

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
    address xxx.xxx.xxx.xxx (enter your ip here)
    netmask xxx.xxx.xxx.xxx (on lan usually 255.255.255.0)     
    gateway xxx.xxx.xxx.xxx (enter gateway ip here)

Opslaan en dan dns instellen:

sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8 
nameserver 8.8.4.4

Dit zijn de gratis Google dns servers, vervang de ip adressen met je de dns servers van je keuze.

Schakel nu eerst nog de dhcpd service uit om niet via een eventueel secundair ip adres toegankelijk te zijn.
Dan rebooten of:

sudo /etc/init.d/networking restart 

Boot repair met een usb stick.

Maak een live stick met het betreffende OS.
Met onderstaande code installeer je boot-repair en start je de reparatie direct op.
Gebruik de Recommended Repair optie.
Cellie had succes met Mint 19 waar na de installatie van Windows 10 het bootmenu was verdwenen.

sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair

En had er al eerder over gepost…

Herstel extension iconen in Chrome browser.

Geplaatst onder de categorie Linux, maar het kan goed een probleem op meerdere systemen zijn.

Het probleem:

De icoontjes van de extensions in Chrome waren ineens weg.

De oplossing.

Uit- en inloggen in de browser. Ga naar chrome://settings/ en gebruik de eerste optie om uit en in te loggen.
Hoewel Cellie al ingelogd was, werden de extention iconen na het opnieuw inloggen weer correct weergegeven.