nfs export enigma2: gebruik no_root_squash

Het probleem:

Een enigma2 ontvanger heeft maar 1 user account: root.
De opnames zijn dus van root en zonder de parameter no_root_squash te gebruiken bij nfs exports worden bijvoorbeeld de markers in de opnames niet bijgewerkt.

De oplossing:

Om de opnames op een enigma2 satellietontvanger te delen via nfs staat in /etc/exports:

/hdd/movie      192.168.2.0/255.255.255.0(rw,no_subtree_check,no_root_squash)

De links:

Pli forum

CCcam SID ASSIGN – NED3 HD

CanalDigitaal heeft nu ook de HD versie van Nederland 3 beschikbaar via de Astra2 satelliet op 23.5e.
Hierbij de ‘familie’ en ‘thema’ sid lijst voor CCcam.
De lijst is niet compleet, want Cellie kijkt lang niet alle kanalen.
Je vind deze regel ergens onder in /etc/CCcam.cfg.

SMARTCARD SID ASSIGN: /dev/sci0 0 { 1B7B,51D6,0FAB,0FAC,0FAD,07D4,07D5,138C,138D,07D6,07F3,139C,07DF,1798,179D,07E4,1793,178E,139F,17A2,1784,177A,177F,3309,1789,5158 }

En de lijst met kanalen:

1B7B, # NED1 HD 23.5
51D6, # NED3 HD 23.5
0FAB, # NED1
0FAC, # NED2
0FAD, # NED3
07D4, # RTL4
07D5, # RTL5
138C, # NET5
138D, # SBS6
07D6, # RTL7
07F3, # RTL8
139C, # Veronica/Jetix
07DF, # Discovery
1798, # Discovery Science 23.5
179D, # Discovery Travel 23.5
07E4, # Animal Planet
1793, # NGC Wild 23.5
178E, # Holland 24 23.5
139F, # MGM Channel
17A2, # Het Gesprek 23.5
1784, # ConsumentenTV 24 23.5
177A, # Geschiedenis24 23.5
177F, # HollandDoc24 23.5
3309, # Eurosport HD 23.5e
1789, # Humor TV 23.5
5158  # Entertainment 23.5

tar.gz in- en uitpakken.

In tar.gz bestanden kunnen directories en bestands permissies worden opgeslagen.
Hier de voorbeelden om dat voor elkaar te krijgen:

Inpakken met tar

tar -pczf archief.tar.gz /usr/file1 /usr/bin/file2

Sla de bestanden file1 en file2 op in archief.tar.gz met behoud van directories en permissies.

Uitpakken met tar

tar -xvvzf archief.tar.gz

Pak archief.tar.gz uit met behoud van padnamen en permissies.

CCcam 2.1.4 en Oozoon script

Het toegevoegde bestand bevat de CCcam executable en een start/stop script voor recente Oozoon images.
Een configuratiebestand zit er niet bij.

Installatie

Download CCcam.2.1.4.oozoon.tar.gz.
Kopieer het bestand naar /tmp op je dreambox.
Gebruik het volgende commando om het uit te pakken:

tar -xvvzf /tmp/CCcam.2.1.4.oozoon.tar.gz

Door op blauwe knop te drukken en dan ‘User scripts‘ te kiezen kun je CCcam nu starten en stoppen.
De optie ‘enable autostart‘ dient om CCcam bij het booten van de dreambox automagisch te starten.
Met ‘disable autostart‘ zet je dat weer uit.

Oozoon mbox startscript

/usr/script/mbox.mips.sh


#!/bin/sh

AUTHOR="cellie - based on the oozoon dccamd.sh script"
CAMNAME="mbox"
CAMBIN=mbox.mips
LINE="--------------------------------------"
INFOFILE="ecm.info"
# end

remove_tmp () {
 rm -rf /tmp/cam.info /tmp/share.info /tmp/share.onl
}
case "$1" in
 start)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 remove_tmp
 echo $CAMNAME > /tmp/cam.info
 ln -s /usr/keys /var/keys
 /usr/camd/$CAMBIN > /dev/null 2>&1
 ;;
 stop)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 killall -9  $CAMBIN 2>/dev/null
 sleep 2
 remove_tmp
 ;;
 restart)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 killall -9  $CAMBIN 2>/dev/null
 sleep 2
 remove_tmp
 sleep 15
 echo $CAMNAME > /tmp/cam.info
 ln -s /usr/keys /var/keys
 /usr/camd/$CAMBIN > /dev/null 2>&1
 ;;
info)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 if [ -f /tmp/cam.info ]; then
 RUNNING_CAM=`cat /tmp/cam.info`
 else
 RUNNING_CAM="no CAM"
 fi
 echo -n "$RUNNING_CAM is started "
 if [ `ps ax | grep $CAMBIN | grep -v grep | grep -v $0 | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "and running"
 echo $LINE
 ps ax | grep $CAMBIN | grep -v grep | grep -v $0
 else
 echo "but not running"
 fi
 echo $LINE

 if [ ! -f /etc/rc3.d/S99camd.sh ]; then
 echo "autostart is disabled"
 echo $LINE
 else
 if [ `ls -al /etc/rc3.d/S99camd.sh | grep $CAMBIN.sh | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "autostart of $CAMNAME is enabled"
 echo $LINE
 else
 echo "autostart of $CAMNAME is disabled"
 echo $LINE
 fi
 fi

 if [ -f /tmp/ecm.info ]; then
 echo "ECM info"
 echo $LINE
 cat /tmp/ecm.info
 echo $LINE
 fi
 if [ -f /tmp/cardinfo ]; then
 echo "Card info"
 echo $LINE
 cat /tmp/cardinfo
 echo $LINE
 fi
 ;;
 autostart | enable)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 ln -sfn /usr/script/$CAMBIN.sh /etc/rc3.d/S99camd.sh
 ;;
 noautostart | disable)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 rm /etc/rc3.d/S99camd.sh > /dev/null 2>&1
 ;;
 *)
 echo "Usage: $0 start|stop|restart|info|enable|disable"
 exit 1
 ;;
esac

exit 0