tar.gz in- en uitpakken.

In tar.gz bestanden kunnen directories en bestands permissies worden opgeslagen.
Hier de voorbeelden om dat voor elkaar te krijgen:

Inpakken met tar

tar -pczf archief.tar.gz /usr/file1 /usr/bin/file2

Sla de bestanden file1 en file2 op in archief.tar.gz met behoud van directories en permissies.

Uitpakken met tar

tar -xvvzf archief.tar.gz

Pak archief.tar.gz uit met behoud van padnamen en permissies.