Recursief bestanden verwijderen in Linux.

Het probleem:

Hoe verwijderen we -bijvoorbeeld- M3U bestanden uit een folder tree?

De oplossing:

Daarvoor gebruiken we find, een commandline tool voor een linux shell.

find . -name *.m3u -delete

Hier is ‘find' de naam van het commando, ‘.’ (punt) staat voor “start zoeken vanuit de huidige directory”, ‘*.M3U' is het zoekpatroon, en tenslotte gebruiken we de optie ‘-delete' om de gevonden bestanden te verwijderen.