Linux netwerk: welke snelheid?

Om uit te vinden op welke snelheid de netwerkkaart in een linux pc staat ingesteld kun je ethtool gebruiken:

cellie@cellie-Desktop ~ $ sudo ethtool eth0 | grep Speed
 Speed: 1000Mb/s
cellie@cellie-Desktop ~ $