Hellanzb unrar probleem.

De ombouw van de server naar een HTPC ging uitermate stroef door weigerachtige hardware, het was een gevecht van bijna een hele dag om de machine succesvol XBMC te laten installeren. De installatie van  verdere software ging zonder verdere problemen.
Na de complete ombouw van de machine was Cellie helemaal in zijn nopjes met het resultaat. Behalve HTPC is de machine ook nog de download machine van Cellie. Hiervoor gebruikt hij onder andere Hellanzb en Zussaweb. Deze combinatie maakt het mogelijk om via een webinterface Usenet bestanden te downloaden.  Maar het bleek dat na de installatie de PopcornHour van Cellie de met Hellanzb gedownloade bestanden niet meer wilde afspelen.

Bij het bekijken van de bestanden bleken er inplaats van mkv video bestanden alleen rar bestanden  in de directories te staan. Hellanzb pakte de rar bestanden niet uit. Maar XBMC speelde ze zonder problemen af. Dat is mooi, maar we willen natuurlijk gewoon de film bestanden uitgepakt hebben.

Als we het standaard configuratie bestand  /etc/hellanzb.conf bekijken zien we het volgende:

# Supply a path to the (un)rar command
#Hellanzb.UNRAR_CMD = None

# Supply a path to the par2 command
Hellanzb.PAR2_CMD = '/usr/bin/par2'

# Skip unraring during post processing
Hellanzb.SKIP_UNRAR = True

Er is geen pad naar unrar aangegeven en Hellanzb.SKIP_UNRAR staat ook niet goed.
Het pad naar unrar is /usr/bin/unrar in Ubuntu, kijk of het wel geinstalleerd is, op Cellie’s desktop Ubuntu was het standaard niet het geval. Om de bestanden goed te verwerken veranderen we het volgende:

# Supply a path to the (un)rar command
Hellanzb.UNRAR_CMD = '/usr/bin/unrar'

 # Supply a path to the par2 command
Hellanzb.PAR2_CMD = '/usr/bin/par2'

# Skip unraring during post processing
Hellanzb.SKIP_UNRAR = False

Opslaan, Hellanzb opnieuw starten en de bestanden worden voortaan uitgepakt.