Aquacontrol for ESP8266 boards – beta software 0.82

Simpel captive portal. Simpele uitleg.

 1. Plug de controller aan een 12v gelijkstroom voeding.
 2. Als met de huidige instellingen niet verbonden kan worden dan zal er na 30 seconden een WiFi access-point worden gestart met de naam ‘aquacontrol‘.
  Allemaal zichtbaar op de OLED.
 3. Log in op dit access-point. Nog geen password nodig.
  -IDEE!! password op de OLED tonen?
 4. Ga naar 192.168.3.1 en wacht tot de WiFi scan klaar is.
 5. Selecteer je netwerk en voer het password in.
 6. Ben je niet seniel dan logt de controller in op het WiFi netwerk, slaat SSID en PSK op, reboot, logt weer in, haalt een IP adres op en meld zich bij de DNS server.
 7. IP adres en hostname staan op de OLED display als er succesvol is ingelogd
 8. Wachtwoord fout? Netwerknaam vergeten? Probeer stap 5 nog een keer.

controllerv82_esp8266

Zie deze post voor de installatie.

ESP8266 – .softAP() en .softAPConfig in Arduino IDE

De config komt na de init. Dus:

WiFi.softAPConfig( myIPAdress, myGateway, mySubnet );
WiFi.softAP( "myAP" );

is fout en

WiFi.softAP( "myAP" );
WiFi.softAPConfig( myIPAdress, myGateway, mySubnet );

is goed.

Same goes for WiFi.config() en WiFi.begin().
Eerst de init dan de config.
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/128#issuecomment-96787709

DST code.

Gevonden op woodsgood.ca.
Even hier parkeren.

// IsDST(): returns true if during DST, false otherwise
boolean IsDST(int mo, int dy, int dw) {
 if (mo < 3 || mo > 11) { return false; } // January, February, and December are out.
 if (mo > 3 && mo < 11) { return true; } // April to October are in
 int previousSunday = dy - dw; 
 if (mo == 3) { return previousSunday >= 8; } // In March, we are DST if our previous Sunday was on or after the 8th.
 return previousSunday <= 0; // In November we must be before the first Sunday to be DST. That means the previous Sunday must be before the 1st.
}