Upload files with curl.

Like this:

curl -F ‘data=@path/to/local/file’ UPLOAD_ADDRESS

Dus om /home/Cellie/test.txt te uploaden naar 192.168.2.5/upload gebruik je:

 curl -F ‘data=@/home/Cellie/test.txt’ 192.168.2.5/upload 

Met username / password  inlog word dat:

 curl --user admin:esp32 -F 'data=@/home/Cellie/test.txt' 192.168.2.5/upload 

Zoek een file inclusief padnaam.

Om te zoeken in de 23GB muziek collectie word dit gebruikt:

cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$ find . -iname "*Mess *" -type f -print

Hier word gezocht naar ‘*Mess *’ en dat levert de volgende output op:

./2011/01 - januari/Remute - Mess Hypnosis.mp3
cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$

Let op! Hierboven word gezocht in . oftewel de huidige directory. Het resultaat is dan ook een relatieve link.
Wil je de absolute locatie terugkrijgen gebruik dan ook een absoluut zoekpad:

cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$ find /media/storage/music/Singles/ -iname "*Mess *" -type f -print
/media/storage/music/Singles/2011/01 - januari/Remute - Mess Hypnosis.mp3
cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$