Timelapse foto’s met gphoto2.

Na een heleboel gedonder met allerlei programmatuur om een time-lapse video te maken kwam Cellie toch weer op de oude vertrouwde command-line uit.

gphoto2 --capture-image-and-download -I 10 -F 0 -folder ~/Pictures
 • --capture-image-and-download
  Duh..
 • -I 10
  10 seconden interval.
 • -F 0
  Aantal foto’s, 0 betekent blijf foto’s maken.
 • -folder
  Waar worden de foto’s opgeslagen.

De -folder parameter kan worden overgeslagen, gphoto2 slaat bestanden  standaard op in de folder waar gphoto2 gestart is.

De uitleg:

gphoto2 manual

Upload files with curl.

Like this:

curl -F ‘data=@path/to/local/file’ UPLOAD_ADDRESS

Dus om /home/Cellie/test.txt te uploaden naar 192.168.2.5/upload gebruik je:

 curl -F ‘data=@/home/Cellie/test.txt’ 192.168.2.5/upload 

Met username / password  inlog word dat:

 curl --user admin:esp32 -F 'data=@/home/Cellie/test.txt' 192.168.2.5/upload 

Zoek een file inclusief padnaam.

Om te zoeken in de 23GB muziek collectie word dit gebruikt:

cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$ find . -iname "*Mess *" -type f -print

Hier word gezocht naar ‘*Mess *’ en dat levert de volgende output op:

./2011/01 - januari/Remute - Mess Hypnosis.mp3
cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$

Let op! Hierboven word gezocht in . oftewel de huidige directory. Het resultaat is dan ook een relatieve link.
Wil je de absolute locatie terugkrijgen gebruik dan ook een absoluut zoekpad:

cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$ find /media/storage/music/Singles/ -iname "*Mess *" -type f -print
/media/storage/music/Singles/2011/01 - januari/Remute - Mess Hypnosis.mp3
cellie@cellie-Desktop:/media/storage/music/Singles$