Rust zacht 24:0a:c4:82:70:98.

24:0a:c4:82:70:98 druk aan de slag voor de open-source gemeenschap.

Na een kort lijden heeft het Onze Heer behaagt tot zich te nemen mijn trouwe 32bits esp32 24:0a:c4:82:70:98.

24:0a:c4:82:70:98 werd op de prille leeftijd van 2 a 3 jaar wreed uit een actief leven gerukt en zal behalve door mij en de open-source gemeenschap ook door de 12V 4A adapter die hem de laatste uren trouw vergezelde en uiteindelijk fataal werd nog lange tijd gemist worden.

Hieronder de laatste woorden van 24:0a:c4:82:70:98 terwijl wij getweeën de machtige DS18b20 sensoren bestreden in onze eindeloze queeste naar foutloze en elegante software.

Rust zacht 24:0a:c4:82:70:98.

Continue reading

Add git tag and version number to an Arduino sketch.

The problem:

Version control and tracking is hard.
For sure in the Arduino IDE, which invites to rapid prototyping and has no built-in version tracking or version control mechanism.

A possible solution:

To make it somewhat more practical and less error prone I made some scripts to assist this process.
It works if you already use or start using git for your version control.

Using these scripts is as easy as adding them to your sketch folder and adding

#include "gitTagVersion.h"
...
Serial.println( sketchVersion );

to your Arduino sketch.
That is all that is needed.

The output in the example above will be something like v1.0.0-3-gab3fb04.
That breaks down to tag v1.0.0, 3 commits since that tag, at commit ab3fb04.

How to install and use?

Continue reading

Debug SNTP on ESP32.

Om debug output van de ESP32 SNTP library in de Arduino IDE weer te geven zijn de volgende stappen nodig:

  1. Installeer ESP-IDF.
  2. Kopieer ~/esp/esp-idf/components/lwip/apps/sntp/sntp.c naar de sketch folder.
  3. Verander in  ~/Arduino/hardware/espressif/esp32/tools/sdk/include/lwip/apps/sntp/sntp_opts.h de optie SNTP_DEBUG van LWIP_DBG_OFF naar LWIP_DBG_ON.
  4. Restart the Arduino IDE and recompile the sketch.

Nu worden de debug messages op de seriële poort weergegeven.

Meer info:

https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/1114