Rust zacht 24:0a:c4:82:70:98.

24:0a:c4:82:70:98 druk aan de slag voor de open-source gemeenschap.

Na een kort lijden heeft het Onze Heer behaagt tot zich te nemen mijn trouwe 32bits esp32 24:0a:c4:82:70:98.

24:0a:c4:82:70:98 werd op de prille leeftijd van 2 a 3 jaar wreed uit een actief leven gerukt en zal behalve door mij en de open-source gemeenschap ook door de 12V 4A adapter die hem de laatste uren trouw vergezelde en uiteindelijk fataal werd nog lange tijd gemist worden.

Hieronder de laatste woorden van 24:0a:c4:82:70:98 terwijl wij getweeën de machtige DS18b20 sensoren bestreden in onze eindeloze queeste naar foutloze en elegante software.

Rust zacht 24:0a:c4:82:70:98.

⸮ ⸮ ⸮ ⸮ ⸮⸮ ⸮ ⸮⸮⸮ ⸮ ⸮ ⸮⸮ ⸮ ⸮⸮0,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
[I][aquacontrol32.ino:211] setup(): aquacontrol32 ARDUINO IDE
[I][aquacontrol32.ino:212] setup(): ESP32 SDK: v3.2-18-g977854975
[I][sensorState.cpp:31] startTask(): Sensors started.
[I][aquacontrol32.ino:222] setup(): Starting FFat. (format on fail)
[I][aquacontrol32.ino:230] setup(): FFat started. Total space: 1420 kB. Free space: 1332 kB.
[I][aquacontrol32.ino:237] setup(): An SPI ILI9341 display has been forced.
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][aquacontrol32.ino:263] setup(): Found SSD1306 OLED at address 0x3c.
[I][wifitask.ino:8] wifiTask(): Connecting WiFi
[I][oledtask.ino:6] oledTask(): OLED initialized.
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][wifitask.ino:76] wifiTask(): WiFi connected to huiskamer
[I][wifitask.ino:79] wifiTask(): Local IP: 192.168.0.107
[I][wifitask.ino:82] wifiTask(): MAC: 24:0a:c4:82:70:98
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: hostname NOT_FOUND
[E][ESPmDNS.cpp:72] begin(): Failed setting MDNS hostname
[E][wifitask.ino:105] wifiTask(): Error setting up mDNS.
[I][ntptask.ino:16] ntpTask(): NTP syncing with nl.pool.ntp.org.
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: timezone NOT_FOUND
[I][ntptask.ino:30] ntpTask(): NTP sync @ Wed Jun 26 20:23:39 2019
[I][dimmertask.ino:9] dimmerTask(): Default timers loaded.
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelname0 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelcolor0 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:457] getBytesLength(): nvs_get_blob len fail: channelminimum0 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelname1 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelcolor1 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:457] getBytesLength(): nvs_get_blob len fail: channelminimum1 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelname2 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelcolor2 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:457] getBytesLength(): nvs_get_blob len fail: channelminimum2 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelname3 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelcolor3 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:457] getBytesLength(): nvs_get_blob len fail: channelminimum3 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelname4 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:437] getString(): nvs_get_str len fail: channelcolor4 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:457] getBytesLength(): nvs_get_blob len fail: channelminimum4 NOT_FOUND
[E][Preferences.cpp:457] getBytesLength(): nvs_get_blob len fail: pwmfrequency NOT_FOUND
[I][dimmertask.ino:206] setupDimmerPWMfrequency(): PWM frequency set to 1.22 kHz.
[I][dimmertask.ino:207] setupDimmerPWMfrequency(): PWM bit depth set to 16 bits.
[I][dimmertask.ino:208] setupDimmerPWMfrequency(): Maximum raw value set to 0xffff or 65535 decimal.
[I][dimmertask.ino:48] dimmerTask(): Boot complete after 2.258000 seconds.
[I][webservertask.ino:784] webServerTask(): HTTP server started.
[I][ntptask.ino:45] ntpTask(): DimmerTask started.
[I][ntptask.ino:58] ntpTask(): LoggerTask started.
[I][ntptask.ino:72] ntpTask(): moonSimtask started.
[I][loggertask.ino:18] loggerTask(): Logger task writing to /2019-06-26.log
[I][moonSimtask.ino:16] moonSimtask(): Moon phase updated: 285 degrees 36.941496% lit
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.9 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 26.1 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 85.0 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 85.0 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 85.0 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 85.0 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: 23.8 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 1: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][loggertask.ino:18] loggerTask(): Logger task writing to /2019-06-26.log
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: nan invalid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
[I][sensorState.cpp:215] run(): 0: 26.2 valid
Brownout detector was triggered
⸮ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x17 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
csum err:0x25!=0x6d
Falling back to built-in command interpreter.
OK
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff005e,len:3040
ho 0 tail 12 room 4
load:0x82ecb0f5,len:2132112
1162 mmu set 00010000, pos 00010000
1162 mmu set 00020000, pos 00020000
1162 mmu set 00030000, pos 00030000
1162 mmu set 00040000, pos 00040000
1162 mmu set 00050000, pos 00050000
1162 mmu set 00060000, pos 00060000
1162 mmu set 00070000, pos 00070000
1162 mmu set 00080000, pos 00080000
1162 mmu set 00090000, pos 00090000
1162 mmu set 000a0000, pos 000a0000
1162 mmu set 000b0000, pos 000b0000
1162 mmu set 000c0000, pos 000c0000
1162 mmu set 000d0000, pos 000d0000
1162 mmu set 000e0000, pos 000e0000
1162 mmu set 000f0000, pos 000f0000
1162 mmu set 00100000, pos 00100000
1162 mmu set 00110000, pos 00110000
1162 mmu set 00120000, pos 00120000
1162 mmu set 00130000, pos 00130000
1162 mmu set 00140000, pos 00140000
1162 mmu set 00150000, pos 00150000
1162 mmu set 00160000, pos 00160000
1162 mmu set 00170000, pos 00170000
1162 mmu set 00180000, pos 00180000
1162 mmu set 00190000, pos 00190000
1162 mmu set 00⸮ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
Brownout detector was triggered
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x3fff001c,len:928
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:8424
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40080400,len:5868
entry 0x4008069c
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x3 (SW_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0xffffff7f,len:-33861634
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0xffffffff,len:-1
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0xffffffff,len:-1
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x7 (TG0WDT_SYS_RESET),boot:0x16 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0018,len:4
load:0x7fff2b7f,len:1147744240
1162 mmu set 00010000, pos 00010000
1162 mmu set 00020000, pos 00020000
1162 mmu set 00030000, pos 00030000
1162 mmu set 00040000, pos 00040000
1162 mmu set 00050000, pos 00050000
1162 mmu set 00060000, pos 00060000
1162 mmu set 00070000, pos 00070000
1162 mmu set 00080000, pos 00080000
1162 mmu set 00090000, pos 00090000
1162 mmu set 000a0000, pos 000a0000
1162 mmu set 000b0000, pos 000b0000
1162 mmu set 000c0000, pos 000c0000
1162 mmu set 000d0000, pos 000d0000
1162 mmu set 000e0000, pos 000e0000
1162 mmu set 000f0000, pos 000f0000
1162 mmu set 00100000, pos 00100000
1162 mmu set 00110000, pos 00110000
1162 mmu set 00120000, pos 00120000
1162 mmu set 00130000, pos 00130000
1162 mmu set 00140000, pos 00140000
1162 mmu set 00150000, pos 00150000
1162 mmu set 00160000, pos 00160000
⸮⸮