Debug SNTP on ESP32.

Om debug output van de ESP32 SNTP library in de Arduino IDE weer te geven zijn de volgende stappen nodig:

  1. Installeer ESP-IDF.
  2. Kopieer ~/esp/esp-idf/components/lwip/apps/sntp/sntp.c naar de sketch folder.
  3. Verander in  ~/Arduino/hardware/espressif/esp32/tools/sdk/include/lwip/apps/sntp/sntp_opts.h de optie SNTP_DEBUG van LWIP_DBG_OFF naar LWIP_DBG_ON.
  4. Restart the Arduino IDE and recompile the sketch.

Nu worden de debug messages op de seriële poort weergegeven.

Meer info:

https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/1114