Mount een usb drive

Een usb drive mount op correcte wijze in Ubuntu gaat als volgt:

  1. Kijk welke disk de juiste is met fdisk:
    cellie@NAS-SERVER:~$ sudo fdisk -l | grep FAT32
    /dev/sdd1 63 117210239 58605088+ b W95 FAT32
    cellie@NAS-SERVER:~$
    

    Hier is het dusĀ /dev/sdd1 de partitie die we zoeken.

  2. Maak het mountpunt aan met:
    sudo mkdir /media/usb
    
  3. Mount de disk zodat uid=1000,gid=1000 de eigenaar is.
    sudo mount /dev/sdd1 /media/usb -o uid=1000,gid=1000
    
  4. Unmount de drive met:
    sudo umount /media/usb
    

Meer info:

Ubuntu Community