Mount een usb drive

Een usb drive mount op correcte wijze in Ubuntu gaat als volgt:

 1. Kijk welke disk de juiste is met fdisk:
  cellie@NAS-SERVER:~$ sudo fdisk -l | grep FAT32
  /dev/sdd1 63 117210239 58605088+ b W95 FAT32
  cellie@NAS-SERVER:~$
  

  Hier is het dusĀ /dev/sdd1 de partitie die we zoeken.

 2. Maak het mountpunt aan met:
  sudo mkdir /media/usb
  
 3. Mount de disk zodat uid=1000,gid=1000 de eigenaar is.
  sudo mount /dev/sdd1 /media/usb -o uid=1000,gid=1000
  
 4. Unmount de drive met:
  sudo umount /media/usb
  

Meer info:

Ubuntu Community