Voeg een repo met pgp key toe aan Ubuntu.

Om software die in externe repo’s zit en die met pgp keys is beschermd aan Ubuntu toe te voegen moeten we eerst de repo aan /etc/apt/sources.list toevoegen en vervolgens de pgp key aan apt-get bekendmaken.

In dit voorbeeld gaan we een repo en pgp key van bunkus.org aan Ubuntu toevoegen.
Op deze site is het pakket mkvtoolnix te vinden waarmee je van bijvoorbeeld Bluray m2ts bestanden een Matroska video kan maken.
Standaard is deze software niet te installleren in Ubuntu, maar na het toevoegen van deze repo aan Ubuntu is het via apt-get te installeren.

 1. Voeg de repo toe aan /etc/apt/sources.list.
  Let daarbij op dat je de goede Ubuntu versie kiest.
  Welke versie je hebt is te controleren met:

  cellie@cellie-desktop:~$ lsb_release -a
  No LSB modules are available.
  Distributor ID: Ubuntu
  Description: Ubuntu 10.10
  Release: 10.10
  Codename: maverick
  cellie@cellie-desktop:~$
  

  Cellie heeft hier Ubuntu 10.10 aka ‘maverick’ geinstalleerd.
  Dus moet het volgende aan /etc/apt/sources.list worden toegevoegd:

  deb http://www.bunkus.org/ubuntu/maverick/ ./
  deb-src http://www.bunkus.org/ubuntu/maverick/ ./
 2. Download de pgp key van bunkus.org met het volgende commando:
  wget http://www.bunkus.org/gpg-pub-moritzbunkus.txt
 3. Voeg hem toe aan de keyring met:
  sudo apt-key add gpg-pub-moritzbunkus.txt
 4. Ververs de software catalogus:
   sudo apt-get update

Nu zijn de paketten uit de repo van bunkus.org beschikbaar.
We kunnen nu met apt-get het pakket mkvtoolnix installeren

sudo apt-get install mkvtoolnix