VirtualBox ‘Kernel driver not installed’ foutmelding.

Het probleem:

Deze foutmelding in Linux Mint 16 Petra 64-bit:Screenshot-VirtualBox - Error In suplibOsInit

De oplossing:

Deze commando’s:

sudo apt-get install linux-headers-`uname -r`
sudo dpkg-reconfigure virtualbox-dkms
sudo modprobe vboxdrv

Eerst worden de juiste kernel headers geïnstalleerd.
Als tweede word virtualbox-dkms (kernel module) opnieuw geconfigureerd.
Met modprobe word daarna de kernel module geladen en geactiveerd.