Installeer webmin in ubuntu 10.04.

Het probleem:

Webmin is niet zonder meer te installeren in ubuntu 10.04.
Oorzaak is een bug in een benodigde perl module.

De oplossing:

Installeer de dependencies.

$ sudo aptitude -y install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl apt-show-versions libapt-pkg-perl

Deze opdracht geeft de volgende melding:

Couldn't find any package whose name or description matched "libmd5-perl"

Dit pakket gaan we dus met de hand installeren.
Het is hier te vinden.
In dit voorbeeld installeren we libmd5-perl_2.03-1_all.deb met:

wget http://ftp.debian.org/pool/main/libm/libmd5-perl/libmd5-perl_2.03-1_all.deb

Hierna kunnen we webmin van sourceforge downloaden.
In dit voorbeeld gebruiken we webmin versie 1.560.

wget http://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.560/webmin_1.560_all.deb

En installeren het met:

sudo dpkg -i webmin_1.560_all.deb

Het probleem schijnt in de latere versies van ubuntu niet meer voor te komen.

De link:

Bedankt Kelvin Wong.