Log files filter

Om het verkeer van Cellie uit de logfiles van Apache2 te vissen gebruikt Cellie deze grep opdracht:

grep -v "xx.161.xx.21" /var/log/apache2/*error* > /media/storage/extern.txt

De -v optie is de negatie van de zoek opdracht, oftewel de regels waarin xx.161.xx.21 NIET voorkomt worden naar het bestand /media/storage/extern.txt geschreven.