Mod_musicindex

De configuratie van apache2 voor muziek.wasietsmet.nl
Let op AllowOverride Indexes.
Met bv. AllowOverride None werkt het niet!

#/etc/apache2/sites-available/muziek.wasietsmet.nl.conf
<VirtualHost *:80>
  Servername muziek.wasietsmet.nl
  DocumentRoot /var/www/muziek.wasietsmet.nl/music

<Directory /var/www/muziek.wasietsmet.nl/music>
  Options       Indexes MultiViews FollowSymlinks
  AllowOverride    Indexes
  MusicIndex     On +Stream +Download +Search -Rss -Tarball
  MusicFields     title artist length filetype
  MusicPageTitle   muziek
  MusicDefaultCss   musicindex.css
  MusicDefaultDisplay HTML
  MusicIndexCache   file://tmp/musicindex
  MusicDirPerLine   3
#  MusicIceServer   [ice.domain.my]:8000
#  MusicCookieLife  300
</Directory>
</VirtualHost>

PS3 controller gebruiken in Android.

Het probleem:

Echte actiespellen zijn nauwelijks te spelen met de zogenaamde ‘onscreen buttons’ in Android.
Je hebt geen enkele feedback of je met je vingers nog op de juiste plaats zit.

De oplossing:

Een echte controller natuurlijk! Cellie is een fanatieke PS3 gamer en heeft dan ook een aantal PS3 controllers in huis. Helaas worden deze niet standaard door Android herkend. Maar daar hebben we een app voor!
Met de SixAxis Controller app kun je je PS3 controller gebruiken in Android.
Je hebt wel een geroot toestel nodig.