Add git tag and version number to an Arduino sketch.

The problem:

Version control and tracking is hard.
For sure in the Arduino IDE, which invites to rapid prototyping and has no built-in version tracking or version control mechanism.

A possible solution:

To make it somewhat more practical and less error prone I made some scripts to assist this process.
It works if you already use or start usingĀ git for your version control.

Using these scripts is as easy as adding them to your sketch folder and adding

#include "gitTagVersion.h"
...
Serial.println( sketchVersion );

to your Arduino sketch.
That is all that is needed.

The output in the example above will be something like v1.0.0-3-gab3fb04.
That breaks down to tag v1.0.0, 3 commits since that tag, at commit ab3fb04.

How to install and use?

Continue reading

Have I been Pwned?

Het probleem:

Passwords en inlog gegevens liggen gewoon op straat.

Het bewijs:

https://haveibeenpwned.com/

Check op de bovenstaande site of je password al bekend is en of je misschien van een gehackte dienst gebruik hebt gemaakt.

Als je passwords niet bekend zijn op haveibeenpwnd betekend overigens niet dat je veilig bent. Sites worden aan de lopende band gehackt en misschien staat je password wel in een iets minder toegankelijke database.

Cellie heeft overigens al in een ver en grijs verleden al eens een site gebouwd waar je gratis porno kon kijken nadat je was geregistreerd en ingelogd. En raad eens?
Ongeveer 5% van de ruk zombies hergebruikten hun password van hotmail/yahoo mail om lid te worden.

Cellie heeft (natuurlijk ook) gebruik gemaakt van 2 lekke diensten maar is niet zo’n sukkel die overal hetzelfde password gebruikt. Sterker nog, tegenwoordig gebruikt Cellie voor zo’n beetje iedere site een ander email adres.

De oplossing:

Maak een uniek ( bv. 328hu4r9834th87 ) password aan voor IEDERE website en wees niet zo’n zombie die met 1 password overal inlogt.
Nog beter: blijf lekker offline!

Conclusie:

We’re fucked as a species.