Aquacontrol for ESP8266 boards – beta software 0.33

Deze versie bestuurt vanaf vandaag het huiskamer aquarium van Cellie.

20160809_125714Het bestand controllerv33_esp8266 compleet met folders ergens uitpakken, het bestand ‘controllerv33_esp8266.ino‘ openen in de Arduino IDE en naar je Wemos D1 mini zappen.
Vergeet niet de map ‘data‘ als SPIFFS disk te uploaden.

De knop ‘STORE‘ zapt de geprogrammeerde timers naar de controller.

De WiFi SSID en password staan hard coded in ‘controllerv33_esp8266.ino‘.
Het IP adres van de server word over de seriële poort geprint bij het opstarten.
Seriële poort instellingen: 115200-8-N-1