FLOATs in Arduino.

Zijn een echte pita. sprintf werkt niet. Maar er gloort een sprankje hoop aan de horizon.
dtostrf() is de manier om floats te formatten op een Arduino.

dtostrf(floatvar, totaleStringLen, cijfersachterdekomma, charbuf);

EDIT 23-1-2016: Ook dtostrf() is een vrouwelijke hond in de omgang.
Bovenstaand advies negeren!

16 x 2 LCD voor Arduino.

Met de library van deze pagina is de 16×2 regel LCD van ondergetekende evenals de identieke display van zijn neefje te besturen.

Hier kun je bepalen welk type 16×2 je precies hebt en wat de initialisatie opdracht is.

Aansluiting LCD aan Arduino:

GND -> GND
VCC -> 5V
SDA -> Analog pin 4
SCL -> Analog pin 5

En zo word het scherm geïnitialiseerd:

/ set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// A FEW use address 0x3F
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address