Google earth installeren in Ubuntu 12.04

Het probleem.

Niet echt plug & play.

We downloaden Google earth hier. In dit voorbeeld is het bestand opgeslagen op de Desktop als google-earth-stable_current_i386.deb.
Dan (in een terminal, duh) het volgende:

sudo apt-get install lsb-core msttcorefonts
sudo apt-get install ia32-libs
cd Desktop
dpkg -i google-earth-stable_current_i386.deb

Omslachtig, tijdrovend en onhandig. Met name ia32-libs heeft echt een hele vracht dependencies die geïnstalleerd worden.
Allerminst elegant.

De links.

Dit en dit waren wel handige bronnen.

Mount een usb drive

Een usb drive mount op correcte wijze in Ubuntu gaat als volgt:

 1. Kijk welke disk de juiste is met fdisk:
  cellie@NAS-SERVER:~$ sudo fdisk -l | grep FAT32
  /dev/sdd1 63 117210239 58605088+ b W95 FAT32
  cellie@NAS-SERVER:~$
  

  Hier is het dus /dev/sdd1 de partitie die we zoeken.

 2. Maak het mountpunt aan met:
  sudo mkdir /media/usb
  
 3. Mount de disk zodat uid=1000,gid=1000 de eigenaar is.
  sudo mount /dev/sdd1 /media/usb -o uid=1000,gid=1000
  
 4. Unmount de drive met:
  sudo umount /media/usb
  

Meer info:

Ubuntu Community

Unmount een ‘Device is busy’ ISO mount of disc.

Soms is een gemounte ISO of disc bezig met ‘iets’. Soms is niet duidelijk waarmee precies.
Een weigerachtige ISO mount of disc is makkelijk te unmounten met de ‘lazy’ optie.

umount -l /pad/naar/mount

De mount word direct uit het filesystem gehaald en eventuele referenties naar de data binnen de mount worden ook automagisch verwijderd.

Voeg een repo met pgp key toe aan Ubuntu.

Om software die in externe repo’s zit en die met pgp keys is beschermd aan Ubuntu toe te voegen moeten we eerst de repo aan /etc/apt/sources.list toevoegen en vervolgens de pgp key aan apt-get bekendmaken.

In dit voorbeeld gaan we een repo en pgp key van bunkus.org aan Ubuntu toevoegen.
Op deze site is het pakket mkvtoolnix te vinden waarmee je van bijvoorbeeld Bluray m2ts bestanden een Matroska video kan maken.
Standaard is deze software niet te installleren in Ubuntu, maar na het toevoegen van deze repo aan Ubuntu is het via apt-get te installeren.

 1. Voeg de repo toe aan /etc/apt/sources.list.
  Let daarbij op dat je de goede Ubuntu versie kiest.
  Welke versie je hebt is te controleren met:

  cellie@cellie-desktop:~$ lsb_release -a
  No LSB modules are available.
  Distributor ID: Ubuntu
  Description: Ubuntu 10.10
  Release: 10.10
  Codename: maverick
  cellie@cellie-desktop:~$
  

  Cellie heeft hier Ubuntu 10.10 aka ‘maverick’ geinstalleerd.
  Dus moet het volgende aan /etc/apt/sources.list worden toegevoegd:

  deb http://www.bunkus.org/ubuntu/maverick/ ./
  deb-src http://www.bunkus.org/ubuntu/maverick/ ./
 2. Download de pgp key van bunkus.org met het volgende commando:
  wget http://www.bunkus.org/gpg-pub-moritzbunkus.txt
 3. Voeg hem toe aan de keyring met:
  sudo apt-key add gpg-pub-moritzbunkus.txt
 4. Ververs de software catalogus:
   sudo apt-get update

Nu zijn de paketten uit de repo van bunkus.org beschikbaar.
We kunnen nu met apt-get het pakket mkvtoolnix installeren

sudo apt-get install mkvtoolnix

WordPress installeren

Het probleem:

Het geheugen van cellie is niet zo best. Na tig keer installeren nog steeds niet onthouden.

De oplossing:

Stappenplan wordpress installeren in ubuntu met apache2:

 1. Pak wordpress uit op de gewenste plek op de server.
 2. Maak een mysql database aan. Onthoud de naam van de database.
 3. Maak een mysql user met password aan. Naam en password onthouden.
 4. Geef de zojuist aangemaakte mysql user ALLE rechten om de database te gebruiken.
 5. Geef de computer (meestal localhost) rechten om de database te gebruiken.
 6. Ga met de browser naar de net aangemaakte folder op de webserver en gebruik de naam van de database, de naam en password van de user en de naam van de server (localhost) om wordpress te installeren.
Cellie gebruikt voor stap 2 tot en met 5 webmin.

Installeer webmin in ubuntu 10.04.

Het probleem:

Webmin is niet zonder meer te installeren in ubuntu 10.04.
Oorzaak is een bug in een benodigde perl module.

De oplossing:

Installeer de dependencies.

$ sudo aptitude -y install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl apt-show-versions libapt-pkg-perl

Deze opdracht geeft de volgende melding:

Couldn't find any package whose name or description matched "libmd5-perl"

Dit pakket gaan we dus met de hand installeren.
Het is hier te vinden.
In dit voorbeeld installeren we libmd5-perl_2.03-1_all.deb met:

wget http://ftp.debian.org/pool/main/libm/libmd5-perl/libmd5-perl_2.03-1_all.deb

Hierna kunnen we webmin van sourceforge downloaden.
In dit voorbeeld gebruiken we webmin versie 1.560.

wget http://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.560/webmin_1.560_all.deb

En installeren het met:

sudo dpkg -i webmin_1.560_all.deb

Het probleem schijnt in de latere versies van ubuntu niet meer voor te komen.

De link:

Bedankt Kelvin Wong.