Lokale NFS shares en mounts december 2105.

/etc/exports

/media/storage (no_subtree_check,insecure,rw)
/media/movie (no_root_squash,rw,async,no_subtree_check)
/var/www (rw,no_subtree_check)

/etc/fstab

192.168.2.2:/media/storage /media/storage nfs auto,rw,hard,intr 0 0
192.168.2.2:/var/www /mnt/www nfs auto,rw,hard,intr 0 0

/etc/fstab op de et8000

192.168.2.2:/media/movie /media/hdd/movie nfs    rw,intr,nolock 0 0
192.168.2.2:/media/storage /media/storage nfs    rw       0 0

Windows .exe bestanden op Samba.

Om .exe bestanden op een Samba share op een Windows pc te mogen uitvoeren voeg je het volgende toe aan /etc/samba/smb.conf:

acl allow execute always = True

Dit is echter een lapmiddel, eigenlijk -in een perfecte wereld en bij minder luie systeembeheerders dan Cellie- moet de x-bit op het bestand gezet worden.
Check maar in de Samba wiki.