Log files filter v2.0

Het probleem:

De webserver bij cellie thuis begint een beetje cloud kenmerken te krijgen en de apache2 log files worden behoorlijk lang. Er zijn een paar machines die het leeuwendeel van de verbindingen maakt en waarmee de logfiles vol staan. Dat zijn de ipadressen van thuis router/modems die geautoriseerd zijn om bijvoorbeeld muziek te streamen vanuit de collectie thuis.

Continue reading

Captcha op wasietsmet.nl

Gezien de grote hoeveelheid spam commentaar -waar Cellie telkens weer de delete toets voor moet bedienen- is er op wasietsmet.nl nu alleen nog commentaar te leveren door te bewijzen dat je een mens en geen spambot bent. Geef antwoord op de simpele vraag en plaats je commentaar.

Cellie is cijferblind maar ondanks dat de captcha’s rekenkundig van aard zijn, had hij geen enkele moeite om te bewijzen dat hij van vlees en bloed is.

Alles heeft een keerzijde. De spam berichten die naar ranzige porno sites linken zal Cellie wel missen.

Installeer webmin in ubuntu 10.04.

Het probleem:

Webmin is niet zonder meer te installeren in ubuntu 10.04.
Oorzaak is een bug in een benodigde perl module.

De oplossing:

Installeer de dependencies.

$ sudo aptitude -y install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl libmd5-perl apt-show-versions libapt-pkg-perl

Deze opdracht geeft de volgende melding:

Couldn't find any package whose name or description matched "libmd5-perl"

Dit pakket gaan we dus met de hand installeren.
Het is hier te vinden.
In dit voorbeeld installeren we libmd5-perl_2.03-1_all.deb met:

wget http://ftp.debian.org/pool/main/libm/libmd5-perl/libmd5-perl_2.03-1_all.deb

Hierna kunnen we webmin van sourceforge downloaden.
In dit voorbeeld gebruiken we webmin versie 1.560.

wget http://sourceforge.net/projects/webadmin/files/webmin/1.560/webmin_1.560_all.deb

En installeren het met:

sudo dpkg -i webmin_1.560_all.deb

Het probleem schijnt in de latere versies van ubuntu niet meer voor te komen.

De link:

Bedankt Kelvin Wong.

nfs export enigma2: gebruik no_root_squash

Het probleem:

Een enigma2 ontvanger heeft maar 1 user account: root.
De opnames zijn dus van root en zonder de parameter no_root_squash te gebruiken bij nfs exports worden bijvoorbeeld de markers in de opnames niet bijgewerkt.

De oplossing:

Om de opnames op een enigma2 satellietontvanger te delen via nfs staat in /etc/exports:

/hdd/movie      192.168.2.0/255.255.255.0(rw,no_subtree_check,no_root_squash)

De links:

Pli forum