Fix (delete) secondary dhcp address when setting static ip address.

After setting a static ip address in a debian based os, there is often a secondary ip address visible with ip addr show.
This is caused by the dhcpcd service which keeps running after setting a static ip.
Stopping this service will remove the secondary ip address after a reboot or network restart.

update-rc.d dhcpcd disable
service dhcpcd stop
#and optionally the next line or a reboot
ip addr del %YOURS-SECOND-IP% dev ethX

Replace %YOURS-SECOND-IP% with the unwanted secondary ip address.
And replace ethx with the interface name.
Restart the network.
Or just reboot and the secondary ip will be gone.

Works on a Volumio based Raspberry Pi and Ubuntu Server 18.04.2 LTS.

Set static IP with /etc/network/interfaces

Edit /etc/network/interfaces als volgt:

auto lo eth0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
    address xxx.xxx.xxx.xxx (enter your ip here)
    netmask xxx.xxx.xxx.xxx (on lan usually 255.255.255.0)     
    gateway xxx.xxx.xxx.xxx (enter gateway ip here)

Opslaan en dan dns instellen:

sudo nano /etc/resolv.conf
nameserver 8.8.8.8 
nameserver 8.8.4.4

Dit zijn de gratis Google dns servers, vervang de ip adressen met je de dns servers van je keuze.

Schakel nu eerst nog de dhcpd service uit om niet via een eventueel secundair ip adres toegankelijk te zijn.
Dan rebooten of:

sudo /etc/init.d/networking restart 

Maak een film van een folder vol jpg.

Doe je bijvoorbeeld met Kdenlive.
Voor een pijnloze installatie kun je de Appimage gebruiken.

 1. Download de Appimage.
 2. Maak het Appimage uitvoerbaar.
  ( Rechts klik op het bestand, selecteer Permissions en vink Execute aan )
 3. Start de app.
 4. In de Project Bin, kies Add clip en vink Import image sequence aan.
 5. Klik op een bestand in de gewenste folder om alle bestanden in de folder als clip te importeren.

Andere opties zijn Openshot of avconv.