NFS setup 2017

on the server:

/etc/exports

/media/storage 192.168.2.0/24(no_subtree_check,insecure,rw)
/media/movie 192.168.2.0/24(no_root_squash,rw,async,no_subtree_check)
/var/www 192.168.2.0/24(rw,no_subtree_check)

on pc clients:

/etc/fstab

192.168.2.2:/media/storage /media/storage nfs auto,rw,hard,intr 0 0
192.168.2.2:/var/www /mnt/www nfs auto,rw,hard,intr 0 0

on Enigma2 clients:

/etc/fstab

192.168.2.2:/media/movie /media/hdd/movie nfs rw,intr,nolock 0 0
192.168.2.2:/media/storage /media/storage nfs rw 0 0

Bluetooth GPS logger GT-750 uitlezen linux.

Dat doen we met gpsbabel -die zit gewoon in de feed in Mint 17.2- en gebruiken iets als:

gpsbabel -i skytraq,erase -f /dev/ttyUSB0 -o gpx -F out.gpx

om de logger uit te lezen en tegelijk te wissen.

EDIT: 20-03-2018
Opeens is m’n tracker te vinden op /dev/ttyACM0 ?
Dan is de juiste command line ( om oude data te wissen! ) dus:

gpsbabel -i skytraq,erase,no-output -f /dev/ttyACM0

Het waarom:

Hierzo te vinden.