WordPress installeren

Het probleem:

Het geheugen van cellie is niet zo best. Na tig keer installeren nog steeds niet onthouden.

De oplossing:

Stappenplan wordpress installeren in ubuntu met apache2:

 1. Pak wordpress uit op de gewenste plek op de server.
 2. Maak een mysql database aan. Onthoud de naam van de database.
 3. Maak een mysql user met password aan. Naam en password onthouden.
 4. Geef de zojuist aangemaakte mysql user ALLE rechten om de database te gebruiken.
 5. Geef de computer (meestal localhost) rechten om de database te gebruiken.
 6. Ga met de browser naar de net aangemaakte folder op de webserver en gebruik de naam van de database, de naam en password van de user en de naam van de server (localhost) om wordpress te installeren.
Cellie gebruikt voor stap 2 tot en met 5 webmin.

Captcha op wasietsmet.nl

Gezien de grote hoeveelheid spam commentaar -waar Cellie telkens weer de delete toets voor moet bedienen- is er op wasietsmet.nl nu alleen nog commentaar te leveren door te bewijzen dat je een mens en geen spambot bent. Geef antwoord op de simpele vraag en plaats je commentaar.

Cellie is cijferblind maar ondanks dat de captcha’s rekenkundig van aard zijn, had hij geen enkele moeite om te bewijzen dat hij van vlees en bloed is.

Alles heeft een keerzijde. De spam berichten die naar ranzige porno sites linken zal Cellie wel missen.

Installeer imagick in Ubuntu.

Het probleem:

Het commando apt-get install imagemagick werkt niet goed in Ubuntu als module voor Apache2.
In de logfiles van Apache2 zie je de foutmelding: PHP Fatal error: Class 'Imagick' not found

De oplossing:

Om de imagick grafische tools met Apache2 in Ubuntu 10.04 (en hoger) te installeren doe je het volgende:

sudo apt-get install libmagickwand-dev libmagickcore-dev
sudo aptitude install make php5-dev php-pear
sudo aptitude remove php5-imagick
sudo aptitude install libmagick9-dev
sudo pecl install imagick
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Voeg net voor dat je Apache2 opnieuw start ook nog de volgende regel toe aan /etc/php5/apache2/php.ini:

extension=imagick.so

De link:

Bedankt Kevin van Zonneveld.

Afronden in javascript

Afronden doe je in javascript met Math.round().

Gewoon afronden

Het afronden gebeurt altijd naar de dichtsbijzijnde integer, dus:

Math.round(23.1) //levert 23 op
Math.round(23.9) //levert 24 op
Math.round(23.5) //levert 24 op

Op decimalen nauwkeurig afronden

Om op 1 decimaal nauwkeurig af te ronden gebruik je de volgende constructie:

 resultaat=Math.round(23.123*10)/10 //levert 23.1 op

De algemene regel bij op x decimalen afronden is:

 1. Vermenigvuldig het getal met 10^x. (tien tot de macht x)
  (1 decimaal = 10^1 = 10,  ..  , 3 decimalen = 10^3 = 1000, etc.)
 2. Voer Math.round() uit op het resultaat.
 3. Deel dat resultaat door 10^x.

Juiste rechten bestanden en directories Apache2.

Het volgende is schaamteloos van de site van pcextreme.nl geplukt:

 • mappen / directories: 755
 • bestanden zoals .html, .php: 600
 • uitvoerbare bestanden zoals .cgi, .pl, .sh: 700
 • .htaccess / .htpasswd: 644

Indien u beschikt over SSH toegang, dan kunt u de volgende commando’s uitvoeren om de rechten aan te passen.
Voer deze commando’s uit in uw homedirectory (cd ~)

find . -type d -uid "$UID" -exec chmod -v 755 "{}" \;
find . -type f -uid "$UID" -exec chmod -v 600 "{}" \;
find . -name '.htaccess' -uid "$UID" -exec chmod -v 644 "{}" \;
find . -name '.htpasswd' -uid "$UID" -exec chmod -v 644 "{}" \;
find . -name '*.cgi' -uid "$UID" -exec chmod -v 700 "{}" \;
find . -name '*.pl' -uid "$UID" -exec chmod -v 700 "{}" \;
find . -name '*.sh' -uid "$UID" -exec chmod -v 700 "{}" \;

Mp3 streaming met Apache2 mod_musicindex.

Om je muziek collectie online toegankelijk te maken kun je de bestanden natuurlijk via Apache2 op het internet serveren. Maar een mooiere manier is om gebruik te maken van mod_musicindex voor Apache2.

Mod_musicindex is een Apache module die directories met muziek bestanden (mp3,ogg,flac etc.) op een prettige manier weergeeft en daarbij direct playlists aanmaakt, die in bijvoorbeeld VLC kunnnen worden gespeeld.

De interface van mod_musicindex

Links

De informatie voor dit artikel kwam onder andere van:
Website van mod_musicindex (linux.org)
HowTo stream mp3,ogg,mp4 files with Apache2 (ubuntuforums.org)
HOWTO: latest mod_musicindex and apache2 (ubuntuforums.org)

Installatie

Over de  installatie van Apache2 gaan we het hier niet hebben, in het voorbeeld gaan we uit van een correct geinstalleerde Apache2 webserver op een Ubuntu (server) machine. De website in het voorbeeld is cellie.homeip.net, die als Virtual Host in Apache2 geconfigureerd is.
We gaan eerst de benodigde modules installeren:

apt-get install libapache2-mod-musicindex libogg-dev
apt-get install libvorbis-dev libid3tag0-dev libmad0-dev libflac-dev

Maak de module beschikbaar

De module is nu geinstalleerd in /etc/apache2/mods-available, maar nog niet beschikbaar voor Apache2.
Zorg dat de module in Apache2 beschikbaar komt door een link naar de module in /etc/apache2/mods-enabled aan te maken.

ln -s /etc/apache2/mods-available/musicindex.load /etc/apache2/mods-enabled/

Maak een link naar de afbeeldingen/CSS

De module verwacht de directory /musicindex in de root van de website dus maak een link naar /usr/share/mod_musicindex waar de afbeeldingen en musicindex.css zich bevinden. Deze link werkt voor Ubuntu, voor andere smaken Linux kan dat verschillen, afhankelijk van waar de directory word geinstalleerd.

ln -s /usr/share/mod_musicindex /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/musicindex

Configureer de directory

Om de directory weer te geven met mod_musicindex maken we de juiste aanpassingen in /etc/apache2/sites-available/cellie.homeip.net.
Lees hier meer over de instellingen (Kijk bij punt c)

.

...
<Directory /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/music>
...
Options       Indexes MultiViews FollowSymlinks
AllowOverride       Indexes
MusicIndex          On +Stream -Download +Search -Rss -Tarball
MusicFields         title artist length filetype
MusicPageTitle      cellie.homeip.net
MusicDefaultCss     musicindex.css
MusicDefaultDisplay HTML
MusicIndexCache     file://tmp/musicindex
MusicDirPerLine     3
#    MusicIceServer     [ice.domain.my]:8000
#    MusicCookieLife    300
</Directory>
...

Herstart Apache2 en klaar

Door nu apache2 opnieuw te starten worden de configuratie bestanden opnieuw ingelezen en zijn we klaar.

/etc/init.d/apache2 restart

Het is overigens verboden om auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbenden publiek toegankelijk te maken.

Watte?

Je mag geen muziek ‘illegaal’ aanbieden. Dat betekent dat je de muziek niet aan iedereen mag aanbieden. Je kunt de website of directory van een wachtwoord voorzien, zodat je niet in conflict komt met bijvoorbeeld BREIN of andere maffia organisaties. Dit zou je in de juridische en financiele problemen kunnen brengen.
Lees hier hoe je een wachtwoord op een directory instelt.