Jack is back.

Het probleem:

Jack de Vries, Den Haag Veteranendag 2009, by FaceMePLS.jpg

“Jack de Vries, Den Haag Veteranendag 2009, by FaceMePLS” by FaceMePLS from The Hague, The Netherlands – Jack de Vries (1968). Licensed under CC BY 2.0 via Wikimedia Commons.

Jack de Vries was tijdens de kabinetten Balkendende I & II spindokter van het CDA. Onder andere de term ‘normen en waarden’ van Herman Heinsbroek  werd door het CDA en de Vries omarmd.
Daarmee paaide het CDA de achterban, terwijl in deze periode de grootste excessen qua normen en waarden plaatsvonden. (Overbetaalde directeuren van woningcorporaties, de Balkenende norm voor publiek bestuur waar nog steeds niet aan word gedaan en de herenakkoorden over bankierbonussen.)

In 2010 woonde hij enige tijd op een kazerne met zijn maîtresse. Door zijn eigen interpretatie van ‘normen en waarden’ was hij niet langer te handhaven als publieke figuur op de CDA achterbühne en stapte onder druk van de publieke opinie af.

Continue reading