Services stoppen/starten in Ubuntu

Services

Services zoals bijvoorbeeld apache2 worden in Ubuntu gestart en gestopt met het service commando.
Zo word apache2 starten een kwestie van:

sudo service apache2 start

Over het algemeen ondersteunen services de commando’s start, stop, restart en bijvoorbeeld apache2 ook het commando reload.

rcconf

Een handige tool om services te starten en stoppen is rcconf. Het is een commandline tool met een simpele gui.
Installeer in Ubuntu en Debian rcconf met:

sudo apt-get install rcconf

Start rcconf als root met:

sudo rcconf

Link

Debian or Ubuntu Linux runlevel configuration tool to start service