Mp3 streaming met Apache2 mod_musicindex.

Om je muziek collectie online toegankelijk te maken kun je de bestanden natuurlijk via Apache2 op het internet serveren. Maar een mooiere manier is om gebruik te maken van mod_musicindex voor Apache2.

Mod_musicindex is een Apache module die directories met muziek bestanden (mp3,ogg,flac etc.) op een prettige manier weergeeft en daarbij direct playlists aanmaakt, die in bijvoorbeeld VLC kunnnen worden gespeeld.

De interface van mod_musicindex

Links

De informatie voor dit artikel kwam onder andere van:
Website van mod_musicindex (linux.org)
HowTo stream mp3,ogg,mp4 files with Apache2 (ubuntuforums.org)
HOWTO: latest mod_musicindex and apache2 (ubuntuforums.org)

Installatie

Over de  installatie van Apache2 gaan we het hier niet hebben, in het voorbeeld gaan we uit van een correct geinstalleerde Apache2 webserver op een Ubuntu (server) machine. De website in het voorbeeld is cellie.homeip.net, die als Virtual Host in Apache2 geconfigureerd is.
We gaan eerst de benodigde modules installeren:

apt-get install libapache2-mod-musicindex libogg-dev
apt-get install libvorbis-dev libid3tag0-dev libmad0-dev libflac-dev

Maak de module beschikbaar

De module is nu geinstalleerd in /etc/apache2/mods-available, maar nog niet beschikbaar voor Apache2.
Zorg dat de module in Apache2 beschikbaar komt door een link naar de module in /etc/apache2/mods-enabled aan te maken.

ln -s /etc/apache2/mods-available/musicindex.load /etc/apache2/mods-enabled/

Maak een link naar de afbeeldingen/CSS

De module verwacht de directory /musicindex in de root van de website dus maak een link naar /usr/share/mod_musicindex waar de afbeeldingen en musicindex.css zich bevinden. Deze link werkt voor Ubuntu, voor andere smaken Linux kan dat verschillen, afhankelijk van waar de directory word geinstalleerd.

ln -s /usr/share/mod_musicindex /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/musicindex

Configureer de directory

Om de directory weer te geven met mod_musicindex maken we de juiste aanpassingen in /etc/apache2/sites-available/cellie.homeip.net.
Lees hier meer over de instellingen (Kijk bij punt c)

.

...
<Directory /var/www/cellie.homeip.net/htdocs/music>
...
Options             Indexes MultiViews FollowSymlinks
AllowOverride       Indexes
MusicIndex          On +Stream -Download +Search -Rss -Tarball
MusicFields         title artist length filetype
MusicPageTitle      cellie.homeip.net
MusicDefaultCss     musicindex.css
MusicDefaultDisplay HTML
MusicIndexCache     file://tmp/musicindex
MusicDirPerLine     3
#    MusicIceServer     [ice.domain.my]:8000
#    MusicCookieLife    300
</Directory>
...

Herstart Apache2 en klaar

Door nu apache2 opnieuw te starten worden de configuratie bestanden opnieuw ingelezen en zijn we klaar.

/etc/init.d/apache2 restart

Het is overigens verboden om auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbenden publiek toegankelijk te maken.

Watte?

Je mag geen muziek ‘illegaal’ aanbieden. Dat betekent dat je de muziek niet aan iedereen mag aanbieden. Je kunt de website of directory van een wachtwoord voorzien, zodat je niet in conflict komt met bijvoorbeeld BREIN of andere maffia organisaties. Dit zou je in de juridische en financiele problemen kunnen brengen.
Lees hier hoe je een wachtwoord op een directory instelt.