Bestand herstellen in Git.

Om een bestand dat in Git is veranderd weer te herstellen kun je het volgende commando gebruiken:

git checkout <commit> <filename>

Mogelijk gebruik is:

git checkout a68f76 favicon.ico

Hier word het bestand favicon.ico weer hersteld -vervangen- door de versie zoals die was ten tijde van commit a68f76.