oozoon camd installatie

Oozoon firmware images hebben een eigen structuur voor de cam daemons.

De binaries leven in /usr/camd en het startscript vinden we in /usr/script. Cellie kon geen geschikt startscript voor mbox of newcs vinden en heeft er zelf wat gemaakt. Als uitgangspunt heeft /usr/script/dccamd.sh gedient, dat via het plugins menu is te downloaden.

De scripts worden opgestart door op de blauwe knop te drukken en dan ‘user scripts’ te kiezen.

Met CAMBIN=bestandsnaam geef je de bestandsnaam van de camd aan.
Bijvoorbeeld: CAMBIN=mbox.mips voor /usr/camd/mbox.mips

Lange sources, dus een mooie gelegenheid om syntax highlighting te demonstreren.

/usr/script/mbox.mips

#!/bin/sh

AUTHOR="cellie - based on the oozoon dccamd.sh script"
CAMNAME="mbox"
CAMBIN=mbox.mips
LINE="--------------------------------------"
INFOFILE="ecm.info"
# end

remove_tmp () {
 rm -rf /tmp/cam.info
}
case "$1" in
 start)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 remove_tmp
 echo $CAMNAME > /tmp/cam.info
 ln -s /usr/keys /var/keys
 /usr/camd/$CAMBIN > /dev/null 2>&1
 ;;
 stop)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 killall -9  $CAMBIN 2>/dev/null
 sleep 2
 remove_tmp
 ;;
 restart)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 killall -9  $CAMBIN 2>/dev/null
 sleep 2
 remove_tmp
 sleep 15
 echo $CAMNAME > /tmp/cam.info
 ln -s /usr/keys /var/keys
 /usr/camd/$CAMBIN > /dev/null 2>&1
 ;;
info)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 if [ -f /tmp/cam.info ]; then
 RUNNING_CAM=`cat /tmp/cam.info`
 else
 RUNNING_CAM="no CAM"
 fi
 echo -n "$RUNNING_CAM is started "
 if [ `ps ax | grep $CAMBIN | grep -v grep | grep -v $0 | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "and running"
 echo $LINE
 ps ax | grep $CAMBIN | grep -v grep | grep -v $0
 else
 echo "but not running"
 fi
 echo $LINE
 # check newcs also
 if [ `ps ax | grep newcs | grep -v grep | grep -v $0 | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "and also newcs is running"
 echo $LINE
 ps ax | grep newcs | grep -v grep | grep -v $0
 else
 echo "and newcs is not running"
 fi
 echo $LINE

 if [ ! -f /etc/rc3.d/S99camd.sh ]; then
 echo "autostart is disabled"
 echo $LINE
 else
 if [ `ls -al /etc/rc3.d/S99camd.sh | grep $CAMBIN.sh | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "autostart of $CAMNAME is enabled"
 echo $LINE
 else
 echo "autostart of $CAMNAME is disabled"
 echo $LINE
 fi
 fi

 if [ -f /tmp/ecm.info ]; then
 echo "ECM info"
 echo $LINE
 cat /tmp/ecm.info
 echo $LINE
 fi
 if [ -f /tmp/cardinfo ]; then
 echo "Card info"
 echo $LINE
 cat /tmp/cardinfo
 echo $LINE
 fi
 ;;
 autostart | enable)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 ln -sfn /usr/script/$CAMBIN.sh /etc/rc3.d/S99camd.sh
 ;;
 noautostart | disable)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 rm /etc/rc3.d/S99camd.sh > /dev/null 2>&1
 ;;
 *)
 echo "Usage: $0 start|stop|restart|info|enable|disable"
 exit 1
 ;;
esac

exit 0

/usr/script/newcs_1.65

#!/bin/sh

AUTHOR="cellie - based on the oozoon dccamd.sh script"
CAMNAME="newcs"
CAMBIN=newcs_1.65
LINE="--------------------------------------"
INFOFILE="ecm.info"
# end

remove_tmp () {
 rm -rf /tmp/cardserver.info
}
case "$1" in
 start)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 remove_tmp
 echo $CAMNAME > /tmp/cardserver.info
 /usr/camd/$CAMBIN > /dev/null 2>&1
 ;;
 stop)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 killall -9  $CAMBIN 2>/dev/null
 sleep 2
 remove_tmp
 ;;
 restart)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 killall -9  $CAMBIN 2>/dev/null
 sleep 2
 remove_tmp
 sleep 15
 echo $CAMNAME > /tmp/cardserver.info
 /usr/camd/$CAMBIN > /dev/null 2>&1
 ;;
info)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 if [ -f /tmp/cam.info ]; then
 RUNNING_CAM=`cat /tmp/cardserver.info`
 else
 RUNNING_CAM="no CAM"
 fi
 echo -n "$RUNNING_CAM is started "
 if [ `ps ax | grep $CAMBIN | grep -v grep | grep -v $0 | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "and running"
 echo $LINE
 ps ax | grep $CAMBIN | grep -v grep | grep -v $0
 else
 echo "but not running"
 fi
 echo $LINE
 # check newcs also
 if [ `ps ax | grep newcs | grep -v grep | grep -v $0 | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "and also newcs is running"
 echo $LINE
 ps ax | grep newcs | grep -v grep | grep -v $0
 else
 echo "and newcs is not running"
 fi
 echo $LINE

 if [ ! -f /etc/rc3.d/S95cardserver.sh ]; then
 echo "autostart is disabled"
 echo $LINE
 else
 if [ `ls -al /etc/rc3.d/S95cardserver.sh | grep $CAMBIN.sh | wc -l` -gt 0 ]; then
 echo "autostart of $CAMNAME is enabled"
 echo $LINE
 else
 echo "autostart of $CAMNAME is disabled"
 echo $LINE
 fi
 fi

 if [ -f /tmp/ecm.info ]; then
 echo "ECM info"
 echo $LINE
 cat /tmp/ecm.info
 echo $LINE
 fi
 if [ -f /tmp/cardinfo ]; then
 echo "Card info"
 echo $LINE
 cat /tmp/cardinfo
 echo $LINE
 fi
 ;;
 autostart | enable)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 ln -sfn /usr/script/$CAMBIN.sh /etc/rc3.d/S95cardserver.sh
 ;;
 noautostart | disable)
 echo $LINE
 echo "[SCRIPT] $1: $CAMNAME"
 echo $LINE
 rm /etc/rc3.d/S95cardserver.sh > /dev/null 2>&1
 ;;
 *)
 echo "Usage: $0 start|stop|restart|info|enable|disable"
 exit 1
 ;;
esac

exit 0

1 thought on “oozoon camd installatie

  1. Hello everyone! I don’t know where to begin but hope this site will be useful for me.
    Hope to receive any help from you if I will have any quesitons.
    Thanks and good luck everyone! 😉

Comments are closed.