16 x 2 LCD voor Arduino.

Met de library van deze pagina is de 16×2 regel LCD van ondergetekende evenals de identieke display van zijn neefje te besturen.

Hier kun je bepalen welk type 16×2 je precies hebt en wat de initialisatie opdracht is.

Aansluiting LCD aan Arduino:

GND -> GND
VCC -> 5V
SDA -> Analog pin 4
SCL -> Analog pin 5

En zo word het scherm geïnitialiseerd:

/ set the LCD address to 0x27 for a 16 chars 2 line display
// A FEW use address 0x3F
// Set the pins on the I2C chip used for LCD connections:
//                    addr, en,rw,rs,d4,d5,d6,d7,bl,blpol
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Set the LCD I2C address