Maak een mkv van PNG’s.

avconv -r 24 -i Desktop/EarthFlight/EarthFlight%04d.png -qscale 3 output.mkv

Uitleg:

avconv
Is het programma dat we gebruiken.

-r 24
Is de framerate. -24 fps-

-i
pad/naar/invoerfiles.

filenaam%04d.png
Gebruik je als de files genummerd zijn met voorloopnullen -3 voorloopnullen in dit geval-
Deze files heten dus in dit voorbeeld bv. EarthFlight0001.png tot EarthFlight9999.png.

-qscale
Hiervan zegt de manpage:

 Use fixed quality scale (VBR). The meaning of g is codec-dependent.

output.mkv
Het uitvoerbestand.

Mod_musicindex

De configuratie van apache2 voor muziek.wasietsmet.nl
Let op AllowOverride Indexes.
Met bv. AllowOverride None werkt het niet!

#/etc/apache2/sites-available/muziek.wasietsmet.nl.conf
<VirtualHost *:80>
  Servername muziek.wasietsmet.nl
  DocumentRoot /var/www/muziek.wasietsmet.nl/music

<Directory /var/www/muziek.wasietsmet.nl/music>
  Options       Indexes MultiViews FollowSymlinks
  AllowOverride    Indexes
  MusicIndex     On +Stream +Download +Search -Rss -Tarball
  MusicFields     title artist length filetype
  MusicPageTitle   muziek
  MusicDefaultCss   musicindex.css
  MusicDefaultDisplay HTML
  MusicIndexCache   file://tmp/musicindex
  MusicDirPerLine   3
#  MusicIceServer   [ice.domain.my]:8000
#  MusicCookieLife  300
</Directory>
</VirtualHost>

Setup NFS share voor XBMC.

Het probleem:

OpenElec gebruikt voor NFS browsen een poortnummer boven 1024. Dit geeft problemen met een standaard NFS server, omdat deze een poortnummer kleiner dan 1024 verwacht.
Het probleem uit zich doordat er geen verbinding kan worden gemaakt met XBMC of OpenElec, hoewel de NFS shares op de server wel zichtbaar zijn en normaal te mounten in bijvoorbeeld /etc/fstab.

De oplossing:

Gebruik de optie 'insecure' in /etc/exports op de server.

/media/storage *(rw,insecure,no_subtree_check)