WordPress installeren

Het probleem:

Het geheugen van cellie is niet zo best. Na tig keer installeren nog steeds niet onthouden.

De oplossing:

Stappenplan wordpress installeren in ubuntu met apache2:

  1. Pak wordpress uit op de gewenste plek op de server.
  2. Maak een mysql database aan. Onthoud de naam van de database.
  3. Maak een mysql user met password aan. Naam en password onthouden.
  4. Geef de zojuist aangemaakte mysql user ALLE rechten om de database te gebruiken.
  5. Geef de computer (meestal localhost) rechten om de database te gebruiken.
  6. Ga met de browser naar de net aangemaakte folder op de webserver en gebruik de naam van de database, de naam en password van de user en de naam van de server (localhost) om wordpress te installeren.
Cellie gebruikt voor stap 2 tot en met 5 webmin.

Installeer imagick in Ubuntu.

Het probleem:

Het commando apt-get install imagemagick werkt niet goed in Ubuntu als module voor Apache2.
In de logfiles van Apache2 zie je de foutmelding: PHP Fatal error: Class 'Imagick' not found

De oplossing:

Om de imagick grafische tools met Apache2 in Ubuntu 10.04 (en hoger) te installeren doe je het volgende:

sudo apt-get install libmagickwand-dev libmagickcore-dev
sudo aptitude install make php5-dev php-pear
sudo aptitude remove php5-imagick
sudo aptitude install libmagick9-dev
sudo pecl install imagick
sudo /etc/init.d/apache2 restart

Voeg net voor dat je Apache2 opnieuw start ook nog de volgende regel toe aan /etc/php5/apache2/php.ini:

extension=imagick.so

De link:

Bedankt Kevin van Zonneveld.

Services stoppen/starten in Ubuntu

Services

Services zoals bijvoorbeeld apache2 worden in Ubuntu gestart en gestopt met het service commando.
Zo word apache2 starten een kwestie van:

sudo service apache2 start

Over het algemeen ondersteunen services de commando’s start, stop, restart en bijvoorbeeld apache2 ook het commando reload.

rcconf

Een handige tool om services te starten en stoppen is rcconf. Het is een commandline tool met een simpele gui.
Installeer in Ubuntu en Debian rcconf met:

sudo apt-get install rcconf

Start rcconf als root met:

sudo rcconf

Link

Debian or Ubuntu Linux runlevel configuration tool to start service

Log files filter

Om het verkeer van Cellie uit de logfiles van Apache2 te vissen gebruikt Cellie deze grep opdracht:

grep -v "xx.161.xx.21" /var/log/apache2/*error* > /media/storage/extern.txt

De -v optie is de negatie van de zoek opdracht, oftewel de regels waarin xx.161.xx.21 NIET voorkomt worden naar het bestand /media/storage/extern.txt geschreven.

Juiste rechten bestanden en directories Apache2.

Het volgende is schaamteloos van de site van pcextreme.nl geplukt:

  • mappen / directories: 755
  • bestanden zoals .html, .php: 600
  • uitvoerbare bestanden zoals .cgi, .pl, .sh: 700
  • .htaccess / .htpasswd: 644

Indien u beschikt over SSH toegang, dan kunt u de volgende commando’s uitvoeren om de rechten aan te passen.
Voer deze commando’s uit in uw homedirectory (cd ~)

find . -type d -uid "$UID" -exec chmod -v 755 "{}" \;
find . -type f -uid "$UID" -exec chmod -v 600 "{}" \;
find . -name '.htaccess' -uid "$UID" -exec chmod -v 644 "{}" \;
find . -name '.htpasswd' -uid "$UID" -exec chmod -v 644 "{}" \;
find . -name '*.cgi' -uid "$UID" -exec chmod -v 700 "{}" \;
find . -name '*.pl' -uid "$UID" -exec chmod -v 700 "{}" \;
find . -name '*.sh' -uid "$UID" -exec chmod -v 700 "{}" \;